zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

08.04.2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

referent ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych: 1 etat

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Katarzyna Rost, zamieszkała w Żelistrzewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Rost spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie w specjalności rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.
Podczas testu kwalifikacyjnego uzyskała liczbę punktów, kwalifikującą do kolejnego etapu naboru.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych jej zadań. Posiada również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

                                                                                                                                 

Puck, dnia 08-04-2019r.                                                                         

                                                                                 Dyrektor Gminnego Ośrodka 
                                                                                 Pomocy Społecznej w Pucku

                                                                                    mgr Iwona Rumanowska

Plik do pobrania

 

Wersja do druku
« inne aktualności