zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

logo

 

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE.
W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

- Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30

- Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 239 (adres rejestrowy: ul. Tysiąclecia 13 A, Gdańsk)

- OPL – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, z siedzibą w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

 

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

1)  imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby,

2) dochód osoby i rodziny,

3)  powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769)

 

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.