zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

22.01.2018

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

-PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

  1. Damps Ewelina – zam. Sławoszyno
  2. Dibowski Mirosław – zam. Puck
  3. Miotk Melania - zam. Żelistrzewo
  4. Pelowska Anna - zam. Puck

 

Na II etap rekrutacji składa się:

1)      ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych (od 2-6 pkt),

2)      test kwalifikacyjny w celu potwierdzenia posiadanej wiedzy specjalistycznej, określonej
w ogłoszeniu o naborze- znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa                             w wychowywaniu dzieci,o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych(od 0-20 pkt),

3)      rozmowa kwalifikacyjna (od 0-24 pkt).

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  25-01-2018 r. o godz. 9.00 w  pokoju nr 205 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  25-01-2018 r. ok. godz. 10.00.

Ustala się minimalny limit 25 punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na w/w stanowisko pracy.

 

Puck, dnia 22.01.2018 r.    

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

 

mgr Iwona Rumanowska

Wersja do druku
« inne aktualności