zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Informacja o wynikach naboru

26.01.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKAO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

podinspektor ds. świadczeń wychowawczych: 1 etat

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Ewelina Damps, zamieszkała w Sławoszynie. Pani Ewelina Damps po ogłoszeniu wyników zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku.                   W związku z powyższym na ww. stanowisko wybrano kolejnego kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów podczas naboru  - Pana Mirosława Dibowskiego, zamieszkałego w Pucku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Mirosław Dibowski spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe w zakresie postępowania administracyjnego. Podczas testu kwalifikacyjnego uzyskał liczbę punktów, kwalifikującą do kolejnego etapu naboru.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych mu zadań. Posiada również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

 

 

 

                                                                                                                                  

Puck, dnia 26 stycznia 2018r.                                                                             

                                                                             Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

 

mgr Iwona Rumanowska

Wersja do druku
« inne aktualności