zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Informacja o wynikach naboru

30.05.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU

referent ds. świadczeń wychowawczych: 1 etat

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Paulina Kuchnowska, zamieszkała w Strzelnie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Kuchnowska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie średnie i  kontynuuje naukę na studiach wyższych. Podczas testu kwalifikacyjnego uzyskała liczbę punktów, kwalifikującą do kolejnego etapu naboru.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe wykonywanie powierzonych jej zadań. Posiada również cechy osobowości, które są pożądane na stanowisku, które było przedmiotem naboru.

 

                                                                                                                               

Puck, dnia 30 maja 2018r.                                                           

                                                         Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                  w Pucku

                                                                                     mgr Iwona Rumanowska

Wersja do druku
« inne aktualności