zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Nowe zweryfikowane kryteria dochodowe

20.07.2018

Nowe zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 r.

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które z dniem 1 października 2018 r. będą wynosić:

-  dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł z dotychczasowego 634 zł;

-  dla osoby w rodzinie – 528 zł z dotychczasowego 514 zł;

-  maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 645 zł z dotychczasowego 604 zł;

- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 308 zł z dotychczasowego 208 zł.

 

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1358/1

Wersja do druku
« inne aktualności