Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Fundusz alimentacyjny

Przyjmowanie klientów:

  • od poniedziałku do środy od 9:00 do 14:00
  • czwartek od 9:00 do 16:30
  • piątek od 9:00 do 13:00

Obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych znajduje się w pokoju 105.

                                       Nr tel. na centralę 58 675 46 81

POŁĄCZENIE W SPRAWIE:

NR WEWNĘTRZNY

Funduszu Alimentacyjnego

2

Klauzula informacyjna

0

Treść klauzuli informacyjnej:

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. Kontakt do Inspektora ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iod@gops.puck.pl

Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i rzetelności obsługi, rozpatrywania skarg i wniosków oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podanie danych osobowych przez osobę dzwoniącą do GOPS jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy oraz realizacja zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty, które świadczą nam usługi w zakresie serwisu i obsługi systemu do nagrywania. 

Zapisy będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia nagrania.

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, prawo ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.