Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

  • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
  • Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 239 (adres rejestrowy: ul. Tysiąclecia 13 A, Gdańsk)
  • OPL - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, z siedzibą w Pucku, ul. 10 Lutego 38.

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:

  1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby,
  2. dochód osoby i rodziny,
  3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.