Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Harmonogram konsultacji ze specjalistami punktu pomocy rodzinie Gminy Puck

W związku z zaistniałą sytuacją, specjaliści Punktu Pomocy Rodzinie Gminy Puck, nadal będą udzielać porad telefonicznych, zgodnie z poniższym harmonogramem. Informujemy również, że nastąpiła zmiana numeru telefonu oraz godzin udzielania porad prawnych.

Poniedziałek
16:00 – 19:00 – konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii – 507 899 213
16:00 – 18:00 – konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychiatrii – 502 032 420
Wtorek
14:00 – 16:00 – porady prawne dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu
oraz ofiar przemocy – 791 888 668
Środa
15:00 – 19:00 – konsultacje dla dzieci i młodzieży uzależnionej i współuzależnionej od alkoholu
oraz ofiar przemocy – 501 559 569
Sobota (pierwsza i trzecia miesiąca)
13:00 – 17:00 – konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających  i ich rodzin – 609 458 428

Prosimy, aby dzwonić tylko w wyznaczone dni i godziny.
Kamila Dettlaff – Inspektor ds. alkoholowych

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej