Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku informuje, że zmieniają się niektóre numery telefonów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

informuje, że od dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniają się niektóre numery telefonów.

Nr tel. na centralę 58 675 46 81

POŁĄCZENIE W SPRAWIE:

NR WEWNĘTRZNY

Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych  lub  Dodatków Osłonowych

1

Funduszu Alimentacyjnego

2

Dodatków Mieszkaniowych

3

Z Kierownikiem Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych

4

Z Pracownikami Socjalnymi

5

Z Kierownikiem Sekcji Pomocy Środowiskowej

6

Z Sekcją Świadczeń z Pomocy Społecznej lub w sprawie Karty Dużej Rodziny

7

Z Księgowością

8

Z Sekretariatem lub Kadrami

9

Klauzula informacyjna

0

Treść klauzuli informacyjnej:

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. Kontakt do Inspektora ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iod@gops.puck.pl

Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i rzetelności obsługi, rozpatrywania skarg i wniosków oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podanie danych osobowych przez osobę dzwoniącą do GOPS jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgoda osoby dzwoniącej wyrażona poprzez kontynuację rozmowy oraz realizacja zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty, które świadczą nam usługi w zakresie serwisu i obsługi systemu do nagrywania. 

Zapisy będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia nagrania.

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, prawo ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

Sekcja Pomocy Środowiskowej 58 675 46 79
Pracownicy socjalni wg następujących rejonów działania

STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ - IZABELA BALEWSKA

 

Celbowo

                   533 433 130

Domatowo

Domatówko

Leśniewo

Mała Piaśnica

Mechowo

Wielka Piaśnica

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ - EMILIA BRZESKA

 

Błądzikowo

                    533 933 050

Celbówko

Gnieżdżewo

Połchowo

Smolno

Swarzewo

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ - IWONA DAMPC

 

Czarny Młyn

                    533 433 551

Kaczyniec

Łebcz

Mieroszyno

Sławutowo

Sławutówko

Strzelno

PRACOWNIK SOCJALNY – BEATA GRUSZECKA-ABIDI

 

Mrzezino

                       533 733 477

Połczyno

Rekowo Górne

Widlino

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ - ROMANA PIEKAŃSKA

 

Brudzewo

                      533 433 414

Osłonino

Rzucewo

Werblinia

Zdrada

Żelistrzewo

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ – ANETA SZCZAWIŃSKA

 

Darzlubie

                        533 833 830

Radoszewo

Starzyno

Starzyński Dwór

       

 

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej