Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pucku
ul. 10 Lutego 38
84-100 Puck
woj. pomorskie

Wykaz telefonów

  • 58 675 46 75 - Dyrektor
  • 58 675 46 71, 58 675 46 72, 58 675 46 73 - świadczenia rodzinne i wychowawcze
  • 58 675 46 82 - fundusz alimentacyjny
  • 58 675 46 74 - księgowość
  • 58 675 46 76 - sekcja świadczeń z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny
  • 58 675 46 81 - sekretariat, kadry
  • 58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 572 03 44 - pracownicy socjalni

fax: 58 675 46 80
e-mail: gops@gops.puck.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Monika Piekarska
e-mail: iod@gops.puck.pl

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej