Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

27.07.2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2016 – EFEKTY

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie od lutego do czerwca 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku współpracował ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności z w Trójmieście.
   
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak: (na jedną osobę) makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
   
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 350 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
   
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 17,2 ton żywności;

  • w formie 1400 paczek żywnościowych.

 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 3 warsztatach edukacyjnych, w których udział wzięło 37 osób.
   
 6. Rodzaje warsztatów:
  • kulinarne - 3 spotkania dla 37 uczestników.

01.06.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku rozdysponował wśród beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 – Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym kolejną transzę żywności. Była to ostatnia dostawa w ramach Podprogramu 2016. Następna dostawa w ramach Podprogramu 2017 będzie w październiku br.

W ramach realizacji Programu, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście przy współpracy z GOPS w Pucku, jako działania towarzyszące, w dniu 22 maja zorganizował dla beneficjentów bezpłatne warsztaty z zakresu żywności i żywienia.

Warsztaty przeprowadził Janusz Arrasz, znany trójmiejski propagator zdrowego żywienia, który angażując uczestników spotkania przygotował kilka zdrowych i smacznych potraw z artykułów żywnościowych, które beneficjenci otrzymuję w ramach Programu. Na przykładach pokazał jak zdrowo, tanio i smacznie można żywić rodzinę wracając do receptur naszych przodków.

Ciekawość wzbudziły przykłady jak uniknąć ekonomicznych pułapek przy zakupie zdrowych produktów, które można za niewielkie środki finansowe przygotować we własnym zakresie. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów i ich rodzin oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Dodatkowym celem działania było wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. W warsztatach wzięło udział 44 beneficjentów, którzy byli bardzo zadowoleni z uzyskanej wiedzy i wykazywali chęć dalszego uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach.   

Łącznie w ramach Podprogramu 2016 żywność otrzymało 350 osób. Każdy członek ze 122 zakwalifikowanych rodzin otrzymał 49 kg produktów żywnościowych.

W rozładunku 4 dostaw pomogli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu. Panowie rozładowali łącznie 17.167 kg żywności, za co należą im się szczególne podziękowania.

Skompletowaniem oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmowali się pracownicy socjalni GOPS, którzy również musieli powyższy tonaż wydać klientom. Dla pracowników GOPS największym podziękowaniem jest zadowolenie klientów.

Osoby chcące wziąć udział w Podprogramie 2017, którego realizacja rozpocznie się od października 2017 r., mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy przeprowadzą weryfikację danej rodziny do udziału w Projekcie. (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

Kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej spełniają rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.


28.03.2017

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku dotarła druga dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 – Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Tym razem dostawa jest podwójna i każdy członek ze 121 zakwalifikowanych rodzin otrzyma 16 kg produktów żywnościowych. Tym razem dostawa obejmuje 14 następujących produktów: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.   

W rozładunku prawie 6 ton produktów pomogli tak jak przy pierwszej dostawie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu.

Skompletowaniem oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmują się pracownicy socjalni GOPS.

Wydawanie żywności odbywa się w pomieszczeniu gospodarczym przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, o czym osoby zakwalifikowane do Projektu zostały poinformowane.

Osoby które nie zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2016, a chcące wziąć udział w kolejnym Podprogramie 2017, którego realizacja rozpocznie się od października 2017 r., mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy po sprawdzeniu kwalifikowalności do udziału w Programie ujmą je na liście odbiorców (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

Kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej spełniają rodziny, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.


Podprogram 2016 zaplanowany został do czerwca 2017 roku.

Dystrybucja w postaci paczek żywnościowych, prowadzona będzie wśród osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

W Podprogramie 2016 z pomocy skorzysta 350 osób spełniających te kryteria – klientów GOPS. Skierowaniami oraz dystrybucją zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Pierwsze wydawanie żywności nastąpi w dniach 24 i 27 lutego br. w pomieszczeniu gospodarczym przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, o czym osoby zakwalifikowane do Projektu zostały poinformowane.

Ośrodek będzie informował na bieżąco o kolejnych terminach wydawania żywności.

Lista osób uprawnionych będzie weryfikowana okresowo, skierowania są wystawiane na cały okres trwania Podprogramu. Wydawanie żywności w ramach Programu zaplanowane jest równomiernie w całym okresie trwania Podprogramu (w odstępach miesięcznych). 
W ramach Programu planowane są działania towarzyszące dla uczestników. Prowadzone będą w formie warsztatów dietetyczno - kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, z uwzględnieniem zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności, jak również w formie warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby które nie zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2016, a chcące wziąć w nim udział, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy po sprawdzeniu kwalifikowalności do udziału w Programie ujmą je na liście rezerwowej (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

Dostępne w Podprogramie artykuły spożywcze:

16 produktów – artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy), cukier, olej rzepakowy.

Łączna waga zestawu – 49,05 kg

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Trójmieście, Al. Hallera 239, 80-502 Gdańsk; tel. 58 325 24 48 (kierownik projektu: Anna Kobiela-Kanaan)

lub

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

lub

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.


Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku od lutego 2017 r. rozpoczął współpracę ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście w zakresie realizacji dostawy żywności oraz działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej