Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2017 W GMINIE PUCK

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Gminie Puck był po raz drugi realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dostawy żywności odbywały się w cyklach miesięcznych od października 2017 r. do maja 2018 r.

Łącznie w ramach Podprogramu 2017 żywność otrzymały 503 osoby z  201 rodzin. Każda osoba z zakwalifikowanych rodzin otrzymała 51,21 kg produktów żywnościowych w 8 dostawach.

W rozładunku dostaw pomogli, tak jak w Podprogramie 2016 Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu. Panowie społecznie rozładowali łącznie 25.758,55 kg żywności, za co należą im się szczególne podziękowania.

Skompletowaniem oraz dystrybucją paczek żywnościowych zajmowali się pracownicy socjalni GOPS, którzy również musieli powyższy tonaż wydać klientom. Dla pracowników GOPS największym podziękowaniem jest zadowolenie klientów.

W ramach realizacji Programu, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, przy współpracy GOPS w Pucku, jako działania towarzyszące zorganizował dla beneficjentów dwudniowe podzielone na panele tematyczne, bezpłatne warsztaty z zakresu żywności i żywienia. W lutym warsztaty przeprowadziła Joanna Budna, doświadczony dietetyk oraz edukatorem żywieniowym. 

Naszym beneficjentom uświadomiła, jak ważne jest stosowanie zdrowej diety, zmotywowała do działań w kierunku poprawienia formy fizycznej i pokazała jak w prosty sposób zadbać o zdrowy jadłospis dla siebie i całej rodziny. W marcu warsztaty przeprowadził znany już naszym beneficjentom Janusz Arrasz, który angażując uczestników spotkania, jak zwykle przygotował kilka zdrowych i smacznych potraw z wykorzystaniem artykułów żywnościowych, otrzymywanych w ramach Programu. Celem warsztatów było podniesienie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów i ich rodzin oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Dodatkowym celem działań było wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. W warsztatach łącznie wzięło udział 35 beneficjentów, którzy byli bardzo zadowoleni z uzyskanej wiedzy i wykazywali chęć dalszego uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przystąpił do Podprogramu 2018, którego realizacja rozpocznie się od października 2018 r., do kontynuacji programu została już zakwalifikowana grupa 500 osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


20.02.2018

Informujemy, że od 22.02.2018 r.  do zestawu rocznego artykułów spożywczych dodano

 • miód wielokwiatowy - 0,4 l
 • kabanos wieprzowy - 0,36 kg.

20.10.2017

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku podpisał kolejną umowę o współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, w zakresie realizacji dostawy żywności oraz działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2017 zaplanowany został do czerwca 2018 roku.

Dystrybucja w postaci paczek żywnościowych, prowadzona będzie wśród osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

Z pomocy w ramach Podprogramu 2017 skorzystają 503 osoby, które są klientami GOPS. Skierowaniami oraz dystrybucją zajmą się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, a rozładunkiem wzorem Podprogramu 2016, Strażacy z OSP w  Darzlubiu.

Pierwsze wydawanie żywności nastąpi w dniach 25 i 26 października 2017 r. w pomieszczeniu gospodarczym przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 10 Lutego 38, o czym osoby zakwalifikowane do Projektu zostały poinformowane.

Ośrodek będzie informował na bieżąco o kolejnych terminach wydawania żywności.

Lista osób uprawnionych będzie weryfikowana okresowo, skierowania są wystawiane na cały okres trwania Podprogramu. Wydawanie żywności w ramach Programu zaplanowane jest równomiernie w całym okresie trwania Podprogramu.

W ramach Programu dla uczestników planowane są działania towarzyszące. Prowadzone będą w formie warsztatów dietetyczno - kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, z uwzględnieniem zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności, jak również w formie warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby które nie zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2017, a chcące wziąć w nim udział, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy po sprawdzeniu kwalifikowalności do udziału w Programie ujmą je na liście rezerwowej (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2017 obejmuje:

 • groszek z marchewką 4 kg,
 • fasola biała 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,5 kg,
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • ryż biały 4 kg,
 • kasza gryczana 2 kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 • miód wielokwiatowy 0,4 kg.

Łączna waga zestawu dla jednej osoby – 51,21 kg.

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

Banku Żywności w Trójmieście, Al. Hallera 239, 80-502 Gdańsk; tel. 58 325 24 48
(kierownik projektu: Anna Kobiela-Kanaan)

lub

Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok.8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00

lub

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej