Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014 – 2020 – PODPROGRAM 2018 W GMINIE PUCK - EFEKTY

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku z terenu województwa pomorskiego przy współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 500 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 22,8015 ton żywności,
  • 3500 paczek żywnościowych.
 5. W ramach Podprogramu 2018 dla 52 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 7 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
  • ekonomiczne - 1 spotkanie dla  5 uczestników,
  • kulinarne - 5 spotkań dla 47 uczestników.

23.11.2018 r.

Pierwsza dostawa żywności w ramach POPŻ już w magazynie GOPS-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku przyjął pierwszą dostawę żywności dostarczoną przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność otrzyma 500 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. W pierwszej dostawie klienci otrzymają następujący asortyment:

 1. groszek z marchewką,
 2. fasola biała,
 3. koncentrat pomidorowy,
 4. powidła śliwkowe,
 5. makaron jajeczny,
 6. herbatniki maślane,
 7. ser podpuszczkowy dojrzewający,
 8. szynka drobiowa,
 9. szynka wieprzowa mielona,
 10. pasztet wieprzowy,
 11. filet z makreli w oleju,
 12. cukier biały,
 13. olej rzepakowy.

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku już po raz trzeci przystąpił do współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście w zakresie realizacji dostaw żywności oraz działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach realizacji Podprogramu 2016 i 2017 Ośrodek przekazał swoim klientom 43 tony żywności.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej sięz organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL (w Gminie Puck rolę tę pełni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku), zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO (należy przez to rozumieć organizację partnerską o zasięgu ogólnopolskim, tj. Federację Polskich Banków Żywności) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018– czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] (należy przez to rozumieć organizację partnerską regionalną będącą organizacją członkowską OPO, do których dostarczane są artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL, z Gminą Puck współpracuje Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście) do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • GOPS będzie wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • W Gminie Puck do Podprogramie 2018 zakwalifikowano 500 osób;
 • Lista osób uprawnionych będzie weryfikowana okresowo, skierowania są wystawiane na cały okres trwania Podprogramu;
 • Osoby które nie zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2018, a chcące wziąć w nim udział, mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GOPS w Pucku, którzy po sprawdzeniu ich kwalifikowalności do udziału w Programie ujmą je na liście rezerwowej (tel. 58 675 46 77, 79, 81).

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa w Gminie Puck jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 3 kg,
   2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
   5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
   2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
   2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
 2. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 3. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 5. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywności do:

 • lokalnego Banku Żywności- Banku Żywności w Trójmieście, Al. Hallera 239, 80-502 Gdańsk, tel. 58 325 24 48,
 • następnie do Federacji Polskich Banków Żywności, Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-024 Warszawa; tel.22/654-64-00,
 • albo do Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej