Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Nabór zgłoszeń

 do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc

Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego Plus – Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku informuje, iż przystępuje do współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 13a, w Gdańsku. Celem współpracy jest rozdysponowanie artykułów rolno–spożywczych wśród potrzebujących mieszkańców gminy Puck przez Organizację Pozarządową - Fundacja Kuchnia Wiedzy i Smaku, ul. Jaśkowa Dolina 11A/1A w Gdańsku, w ramach realizacji Programu Funduszu Europejskiego Pomocy Żywnościowej (FEPŻ), Podprogramu 2023, w okresie od września  do grudnia 2024 r. 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości  ok. 34 kg, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  − groszek z marchewką 1,60 kg,
  − koncentrat pomidorowy 0,96 kg,
  − dżem truskawkowy 1,20 kg.
 2. Artykuły skrobiowe:
  − makaron jajeczny świderki 2,50 kg,
  − mąka pszenna 4 kg,
  − kasza jęczmienna 1,50 kg,
  − płatki owsiane 1 kg,
  − herbatniki maślane 0,60 kg,
  − kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg.
 3. Artykuły mleczne:
  − mleko UHT 6 l,
  − ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg.
 4. Artykuły mięsne:
  − szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
  − szynka drobiowa 1,20 kg,
  − pasztet wieprzowy 0,48 kg,
  − szprot w oleju 0,68 kg.
 5. Cukier:
  − cukier biały 4 kg.
 6. Tłuszcze:
  − olej rzepakowy 4 l.
 7. Dania gotowe:
  − fasolka po bretońsku 1,50 kg.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:

 • dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1 590,00 zł.
 • przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, tj.:
 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy domowej;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kwalifikacja osób prowadzona będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku w lipcu i sierpniu 2024 r. Dystrybucja żywności będzie realizowana przez Organizację Pozarządową - Fundacja Kuchnia Wiedzy i Smaku, ul. Jaśkowa Dolina 11A/1A w Gdańsku na terenie przyległym do siedziby GOPS w Pucku, przy ul. 10 Lutego 38.

W celu zakwalifikowania się do Programu należy zgłosić się do pracownika socjalnego GOPS w Pucku (rejon i telefon pracownika socjalnego znajduje się pod tekstem). W celu weryfikacji uprawnień do skorzystania z tej formy pomocy może być wymagane przedłożenie dokumentów poświadczających dochody (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.
Po spełnieniu wymaganych kryteriów pracownik socjalny wystawi skierowanie uprawniające do udziału w Programie.

Terminy wydawania żywności będą udostępniane na stronie internetowej GOPS w Pucku.

Bliższe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka.

Odbiór żywności odbywać się będzie po okazaniu dokumentu tożsamości, a w przypadku odbioru za inną osobę – upoważnienia oraz ww. skierowania.

 

Celbowo, Domatowo, Domatówko, Leśniewo, Mała Piaśnica, Mechowo, Wielka Piaśnica.

starszy specjalista pracy socjalnej Izabela Balewska tel. 533-433-130

Darzlubie, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór.

starszy specjalista pracy socjalnej      Aneta Szczawińska tel. 533-833-830

Mrzezino, Połczyno, Rekowo Górne, Widlino.

starszy pracownik socjalny                        Beata Gruszecka-Abidi tel.533-733-477

Czarny Młyn, Kaczyniec, Łebcz, Mieroszyno, Strzelno, Sławutowo, Sławutówko.

starszy specjalista pracy socjalnej  Iwona Dampc tel. 533-433-551

Brudzewo, Osłonino, Rzucewo, Werblinia, Zdrada, Żelistrzewo.

starszy specjalista pracy socjalnej Romana Piekańska tel.533-433-414

Błądzikowo, Celbówko, Połchowo, Smolno, Swarzewo, Gnieżdżewo.

starszy specjalista pracy socjalnej      Emilia Brzeska tel. 533-933-050

Polecane strony

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej