Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

SARS–CoV2

Zasady bezpośredniej obsługi klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku prowadzi bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Aby zapobiec ryzyku zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, do budynku interesanci wpuszczani są pojedynczo (dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi).

Do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby mające zakryte usta i nos przy pomocy maseczki.

Osoby oczekujące na wejście do budynku proszone są o utrzymanie co najmniej 1,5 m odległości od innych klientów.

Każdy klient powinien zdezynfekować ręce (płyn jest dostępny przy wejściu wewnątrz budynku).

Osoby mające zewnętrzne oznaki chorobowe (kaszel, wysoka temperatura, itp.) nie będą wpuszczane do budynku.

Przed przybyciem do Ośrodka prosimy o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i o wypełnienie odpowiednich wniosków, zalecamy też posiadanie własnego długopisu.  

Godziny obsługi klientów w Ośrodku: Pn, Wt, Śr od 730 do 1530, Czw.od 730 do 1700, Pt. od 730 do 1400,
z wyłączeniem Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych, która przyjmuje klientów w poniższych godzinach:

Pn., Wt., Śr. w godzinach od 900 do 1400,
Czw.             w godzinach od 900 do 1630,
Pt.                     w godzinach od 900 do 1300.

W celu wpuszczenia do budynku prosimy o kontakt telefoniczny z wybraną Sekcją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - numery telefonów jn.:

  • 58 675 46 71, 58 675 46 72, 58 675 46 73 - świadczenia rodzinne i wychowawcze
  • 58 675 46 82 - fundusz alimentacyjny
  • 58 675 46 74 - księgowość
  • 58 675 46 76 - sekcja świadczeń z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny
  • 58 675 46 81 - sekretariat, kadry
  • 58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 572 03 44 - pracownicy socjalni.

W dalszym ciągu zalecamy kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, składanie pism i wniosków w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego przez: ePuap,  portal Empatia, PUE ZUS, system bankowości internetowej lub przez zostawianie korespondencji w skrzynce podawczej przy wejściu do siedziby Ośrodka lub przesłanie korespondencji przez operatora pocztowego.

                                                                                        Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku
                                                                                                                      Iwona Rumanowska

 

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej