Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Świadczenia wychowawcze 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku informuje, że od dnia 1 stycznia br. w związku z wejściem w życie zmian do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski na  świadczenie wychowawcze 500+ należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosków odbywa się tylko w formie elektronicznej.

Wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku będzie realizował wypłatę świadczeń wychowawczych w zakresie rozstrzygnięć ustalających prawo do świadczenia wychowawczego do 31 maja br. na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych w 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej