Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Zmiana zasad bezpośredniej obsługi klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

Zmiana zasad bezpośredniej obsługi klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. otwiera drzwi Ośrodka i prowadzi bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obsługa klientów będzie realizowana w miejscach odpowiednio do tego wyznaczonych, z ograniczeniami ilości klientów przebywających równocześnie w Ośrodku.

Aby zapobiec ryzyku zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, w budynku Ośrodka jednocześnie może znajdować się 5 osób, dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby mające zakryte usta i nos przy pomocy maseczki.

Osoby oczekujące na wejście do budynku proszone są o utrzymanie co najmniej 1,5 m odległości od innych klientów.

Każdy klient powinien zdezynfekować ręce (płyn jest dostępny przy wejściu wewnątrz budynku).

Przed przybyciem do Ośrodka prosimy o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i o wypełnienie odpowiednich wniosków, zalecamy też posiadanie własnego długopisu.  

Godziny obsługi klientów w Ośrodku: Pn., Wt., Śr. od 730 do 1530, Czw. od 900 do 1700, Pt. od 900 do 1300, z wyłączeniem Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych, która przyjmuje klientów w poniższych godzinach:

Pn., Wt., Śr. w godzinach od 900 do 1400,
Czw.            w godzinach od 900 do 1630,
Pt.                    w godzinach od 900 do 1300.

W dalszym ciągu zalecamy kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, składanie pism i wniosków w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego przez: ePuap,  portal Empatia, PUE ZUS, system bankowości internetowej lub przez zostawianie korespondencji w skrzynce podawczej przy wejściu do siedziby Ośrodka lub przesłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przypominamy telefoniczne dane kontaktowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku:

tel. 58 675 46 75 - Dyrektor
58 675 46 71, 58 675 46 72, 58 675 46 73 - świadczenia rodzinne i wychowawcze, dodatki mieszkaniowe
58 675 46 82 - fundusz alimentacyjny/ świadczenia rodzinne i wychowawcze
58 675 46 74 - księgowość
58 675 46 76 - sekcja świadczeń z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny
58 675 46 81 - sekretariat, kadry
58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 572 03 44 - pracownicy socjalni
fax: 58 675 46 80
e-mail: gops@gops.puck.pl

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku w sprawie wprowadzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku zmian organizacyjnych związanych z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2.

Polecane strony

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Fundacja Dzieci Niczyje
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej