zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Witamy na stronie GOPS Puck

Witamy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.
Serwis informacyjny przedstawiony na tej stronie poświęcony jest naszej działalności.
Znajdziecie tu Państwo wiele informacji na tematy związane z realizacją zadań jakie wykonujemy.
 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck,
tel. 58 675 46 75 - Dyrektor
58 675 46 71/72/73 - świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+
58 675 46 82 - fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze 500+
58 675 46  - księgowość i kadry
58 675 46 76 - sekcja świadczeń z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny
58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 675 46 81, 58 672 03 44 - pracownicy socjalni
fax: 58 675 46 80

e-mail: gopspuck@onet.pl

NIP : 587-162-19-66
REGON : 220327529
RACHUNEK BANKOWY:
BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ O/PUCK
53 8349 0002 0041 2555 2000 0010

 

W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Aktualności

BANK ŻYWNOŚCI

27.09.2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018 w Gminie Puck

Nowe zweryfikowane kryteria dochodowe

20.07.2018

oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 r.