Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Pomoc społeczna

Przyjmowanie klientów od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Nr pokoju

Nazwisko i imię

Nr telefonu
206

Balewska Izabela

58 675 46 77

Zielke Sylwia

Szczawińska Aneta

58 572 03 44

Dampc Iwona

Brzeska Emilia

58 675 46 79

Piekańska Romana

FAX

58 675 46 80
207

Danuta Karmazy

58 675 46 81