Logo GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich w Placówkach Wsparcia Dziennego - Świetlicach działających w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku zostały określone w Zarządzeniu Nr 11/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku z dnia 25 stycznia 2024 r. Świetlice mieszczą się w budynkach szkół podstawowych:

  • w Leśniewie,
  • w Łebczu,
  • w Mrzezinie,
  • w Rekowie Górnym,
  • w Strzelnie.

Zadania związane z działalnością na rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem realizują wszyscy wychowawcy zatrudnieni w Świetlicach. Za małoletniego uważa się osobę poniżej 18 roku życia. Krzywdzeniem małoletniego jest jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste małoletniego, w tym przestępstwa popełniane na osobie małoletniej.

Każda osoba posiadająca informacje dotyczące krzywdzenia lub podejrzenia o krzywdzeniu małoletniego wychowanka Świetlic wymienionych powyżej, jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.

Standardy Ochrony Małoletnich w Placówkach Wsparcia Dziennego - Świetlicach działających w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

Polecane strony

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Forum Pomocy Społecznej
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej